-- check-in
- check-in

Restaurant

Goroshek

9 Maja, 77 - Sovetskiy 58, 660098 Krasnoyarskiy Kray Russia

-
menu
-
ambience
-
service
-
price
Types of Cuisine European
Restaurant Goroshek Innokent’yevskiy
Are you the business owner?
Telephone (391) 276-86-00
GO!

9 Maja, 77 - Sovetskiy 58, 660098 Krasnoyarskiy Kray Russia

Restaurant Goroshek Innokent’yevskiy
Are you the business owner?
GO!

9 Maja, 77 - Sovetskiy 58, 660098 Krasnoyarskiy Kray Russia

Last modified: 13 April 2017
You may also like