0.0
- reviews

Restaurant

Menyasatoru

555 Wasedatsurumakicho - , 162-0041 Shinjuku Tokyo Japan

-
menu
-
ambience
-
service
-
price
Category: Restaurant
Restaurant Menyasatoru Waseda-tsurumakichō
GET DIRECTIONS
Restaurant Menyasatoru Waseda-tsurumakichō