-- check-in
- check-in

Restaurant

Piramida

Krasnoyarskiy Rabochiy Av, House 160/2 - 160, 660093 Krasnoyarskiy Kray Russia

-
menu
-
ambience
-
service
-
price
Restaurant Piramida Pervoye Avgusta
Are you the business owner?
GO!

Krasnoyarskiy Rabochiy Av, House 160/2 - 160, 660093 Krasnoyarskiy Kray Russia

Restaurant Piramida Pervoye Avgusta
Are you the business owner?
GO!

Krasnoyarskiy Rabochiy Av, House 160/2 - 160, 660093 Krasnoyarskiy Kray Russia

Last modified: 13 April 2017
You may also like