-- check-in
- check-in

Restaurant

U Krasnogo Yara

Krasnoyarskiy Rabochiy Av, House 120 - 14, 660095 Krasnoyarskiy Kray Russia

-
menu
-
ambience
-
service
-
price
Restaurant U Krasnogo Yara Pervoye Avgusta
Are you the business owner?
Telephone (391)252-01-29
GO!

Krasnoyarskiy Rabochiy Av, House 120 - 14, 660095 Krasnoyarskiy Kray Russia

Restaurant U Krasnogo Yara Pervoye Avgusta
Are you the business owner?
GO!

Krasnoyarskiy Rabochiy Av, House 120 - 14, 660095 Krasnoyarskiy Kray Russia

Last modified: 13 April 2017
You may also like