0.0
- reviews

Restaurant

Chikuyuantaroatsumori

3-15-6 Shinbashi - , 105-0004 Minato-ku Tokyo Japan

-
menu
-
ambience
-
service
-
price
Category: Restaurant
Types of Cuisine: Japanese, Asian
Restaurant Chikuyuantaroatsumori Shinbashi
GET DIRECTIONS
Restaurant Chikuyuantaroatsumori Shinbashi