0.0
- reviews

Restaurant

Hiroshimatsukemen Buchiuma

Saneicho - , 160-0008 Shinjuku Tokyo Japan

-
menu
-
ambience
-
service
-
price
Category: Restaurant
Restaurant Hiroshimatsukemen Buchiuma San’eichō
GET DIRECTIONS
Restaurant Hiroshimatsukemen Buchiuma San’eichō