0.0
- reviews

Restaurant

Saradaisu Shiodomeshiteisenta

Higashishinbashi - , 105-7108 Minato-ku Tokyo Japan

-
menu
-
ambience
-
service
-
price
Category: Restaurant
Types of Cuisine: Continental
Restaurant Saradaisu Shiodomeshiteisenta Higashishinbashi
GET DIRECTIONS
Restaurant Saradaisu Shiodomeshiteisenta Higashishinbashi