0.0
- reviews

Restaurant

Zenryakutsu Tsukesobamarukyu

Ikebukuro - , 171-0014 Toshima Tokyo Japan

-
menu
-
ambience
-
service
-
price
Category: Restaurant
Restaurant Zenryakutsu Tsukesobamarukyu Ikebukuro
GET DIRECTIONS
Restaurant Zenryakutsu Tsukesobamarukyu Ikebukuro